فروش پروژه های دانشجویی و کاری - نامیرا

فروش پروژه های دانشجویی و کاری رشته های کامپیوتر و الکترونیک

» فروش پروژه افزایش وضوح تصویر به روش تبدیل موجک ایستا با نرم افزار MATLAB :: ۱۳٩٤/۱/۸
» فروش پروژه قطعه سازی تصویر با خوشه بندی K-means و C-means با نرم افزار MATLAB :: ۱۳٩۳/٩/٢٦
» فروش پروژه قطعه سازی تصویر با خوشه بندی K-means و C-means با نرم افزار MATLAB :: ۱۳٩۳/٩/٢٦
» فروش پروژه بازیابی صدا و حدف نویز صدا با نرم افزار MATLAB :: ۱۳٩۳/٦/٤
» فروش پروژه شبیه سازى ALOHAnet با نرم افزار ++OMNet :: ۱۳٩۳/٥/٩
» فروش پروژه شبیه سازى FDDI MAC با نرم افزار ++OMNet :: ۱۳٩۳/٤/۱٤
» فروش پروژه شبیه سازى FDDI MAC با نرم افزار ++OMNet :: ۱۳٩۳/۳/۱٠
» فروش پروژه انیمیشن زمین و ماه و خورشید به زبان #C و کتابخانه های DirectX :: ۱۳٩۳/٢/٧
» فروش پروژه محاسبه تقریبى با استفاده از روش هاى انتگرال گیرى عددى با نرم افزار MA :: ۱۳٩۳/۱/٧
» فروش پروژه ماشین حساب با میکروکنترلر LPC2103 با نرم افزار Proteus :: ۱۳٩٢/۱٢/۳
» فروش پروژه تشخیص حرکت به روش GMM با نرم افزار MATLAB :: ۱۳٩٢/۱۱/٢٦
» فروش پروژه توزیع بهینه توان با الگوریتم PSO با نرم افزار MATLAB :: ۱۳٩٢/۱٠/٦
» فروش پروژه بازى قدم زدن در محیط و دوربین به زبان ++C و کتابخانه های DirectX :: ۱۳٩٢/٩/٧
» فروش پروژه تشخیص لبه عکس با نرم افزار MATLAB :: ۱۳٩٢/۸/۳
» فروش پروژه نوار قلب با نرم افزار MATLAB :: ۱۳٩٢/٧/۳
» فروش پروژه محاسبه ترافیک بیسیم سلولی با نرم افزار MATLAB :: ۱۳٩٢/٦/۱
» فروش پروژه مصاحبه با بازیکن فوتبال به زبان ++C و استفاده از DirectX :: ۱۳٩٢/٥/۱
» فروش پروژه ماکزیمم کردن f(x)=sinc(x) to -10<x<20 در نرم افزار MATL :: ۱۳٩٢/٤/٢٧
» فروش پروژه بازی دارت (Dart) به زبان #C :: ۱۳٩٢/٤/٢٧
» فروش پروژه بازی دارت (Dart) به زبان Visual Basic :: ۱۳٩٢/٤/٢٧
» فروش پروژه دار بازی (Hangman) به زبان ++C :: ۱۳٩٢/٤/٢٦
» فروش پروژه دار بازی (Hangman) به زبان #C :: ۱۳٩٢/٤/٢٦
» فروش پروژه بازی شطرنج چینی به زبان C :: ۱۳٩٢/٤/٢٦
» فروش پروژه بازی شطرنج چینی به زبان ++C :: ۱۳٩٢/٤/٢٦
» فروش پروژه دار بازی (Hangman) به زبان C و ++C :: ۱۳٩٢/٤/٢٦
» فروش پروژه بازی تخته نرد چینی (Chinese Backgammon) به زبان #C :: ۱۳٩٢/٤/٢٦
» فروش پروژه بازی سودوکو به زبان C و ++C (هر دو نسخه موجود است) :: ۱۳٩٢/٤/٢٦
» فروش پروژه الگوریتم برخورد به زبان ++C و کتابخانه های OpenGL :: ۱۳٩٢/٤/٢٦
» فروش پروژه بازی دوز در فضای سه بعدی به زبان Delphi :: ۱۳٩٢/٤/٢٦
» فروش پروژه نقطه بازی همراه ساخت پازل به زبان ++C و کتابخانه های OpenGL :: ۱۳٩٢/٤/٢٦
» فروش پروژه سیستم های خبره، تشخیص حیوانات به زبان #C :: ۱۳٩٢/٤/٢٦
» فروش پروژه بازی بولینگ با نرم افزار Flash :: ۱۳٩٢/٤/٢٥
» فروش پروژه بازی شلیک توپ جنگی با نرم افزار Flash :: ۱۳٩٢/٤/٢٥
» فروش پروژه بازی تتریس با نرم افزار Flash :: ۱۳٩٢/٤/٢٥
» فروش پروژه بازی سنگ کاغذ قیچی با نرم افزار Flash :: ۱۳٩٢/٤/٢٥
» فروش پروژه نمایش تاریخ و ساعت با نرم افزار Proteus :: ۱۳٩٢/٤/٢٥
» فروش پروژه شبیه سازی پخش کننده موزیک با نرم افزار Proteus :: ۱۳٩٢/٤/٢٥
» فروش پروژه سیستم کاریابی به زبان PHP :: ۱۳٩٢/٤/٢٤
» فروش پروژه سیستم پیش بینی مسابقات ورزشی به زبان PHP :: ۱۳٩٢/٤/٢٤
» فروش پروژه کنترل هارد دیسک به زبان Assembly :: ۱۳٩٢/٤/٢٤
» فروش پروژه شبیه سازی LCD ساعت دیجیتال با نرم افزار Proteus :: ۱۳٩٢/٤/٢٤
» فروش پروژه سیستم ثبت احوال بر اساس داده کاوی با نرم افزار SPSS Clementine :: ۱۳٩٢/٤/٢٤
» فروش پروژه بازی شطرنج به زبان ++C و کتابخانه های OpenGL :: ۱۳٩٢/٤/٢٤
» فروش پروژه محاسبه قدرت باد با شبکه عصبی BP و الگوریتم PSO با نرم افزار MATLAB :: ۱۳٩٢/٤/٢٤
» فروش پروژه پیاده سازی الگوریتم ژنتیک پیوندی همراه PSO با نرم افزار MATLAB :: ۱۳٩٢/٤/٢٤
» فروش پروژه پیاده سازی الگوریتم PSO پیوندی و خوشه بندی با نرم افزار MATLAB :: ۱۳٩٢/٤/٢٤
» فروش پروژه بازی تانک به زبان ++C و کتابخانه های OpenGL :: ۱۳٩٢/٤/٢٤
» فروش پروژه بازی Blackjack با کارت به زبان C و کتابخانه های OpenGL :: ۱۳٩٢/٤/٢٤
» فروش پروژه ماشین سواری 3 بعدی به زبان ++C و کتابخانه های OpenGL :: ۱۳٩٢/٤/٢٤
» فروش پروژه پیاده سازی شبکه بیسیم موبایل با نرم افزار OPNET :: ۱۳٩٢/٤/٢۳
» فروش پروژه پیاده سازی الگوریتم PSO یا ازدحام ذرات با نرم افزار MATLAB :: ۱۳٩٢/٤/٢۳
» فروش پروژه شخصیت 3 بعدی به زبان ++C و کتابخانه های OpenGL :: ۱۳٩٢/٤/٢۳
» فروش پروژه پیاده سازی الگوریتم های GA و PSO با نرم افزار MATLAB :: ۱۳٩٢/٤/٢۳
» فروش پروژه حل مسئله فروشنده دوره گرد با الگوریتم ژنتیک با نرم افزار MATLAB :: ۱۳٩٢/٤/٢۳
» فروش پروژه حل مسئله فروشنده دوره گرد با الگوریتم کلونی مورچه ها با نرم افزار MA :: ۱۳٩٢/٤/٢۳
» فروش پروژه بازی تتریس (خانه سازی) به زبان ++C و کتابخانه های OpenGL :: ۱۳٩٢/٤/٢۳
» فروش پروژه بازی زیبای بومان به زبان ++C و کتابخانه های OpenGL :: ۱۳٩٢/٤/٢٢
» فروش پروژه رسم درخت به زبان ++C و کتابخانه های OpenGL :: ۱۳٩٢/٤/٢٢
» فروش پروژه بازی معمای 3 بعدی به زبان ++C و کتابخانه های OpenGL :: ۱۳٩٢/٤/٢٢
» فروش پروژه بازی بیلیارد به زبان ++C و کتابخانه های OpenGL :: ۱۳٩٢/٤/٢٢
» فروش پروژه دوربین در محیط 3D به زبان ++C و کتابخانه های OpenGL :: ۱۳٩٢/٤/٢٢
» فروش پروژه OCR با شبکه عصبی SOFM و Hopfield با نرم افزار MATLAB :: ۱۳٩٢/٤/٢٢
» فروش پروژه پیاده سازی انواع شبکه های عصبی با نرم افزار MATLAB :: ۱۳٩٢/٤/٢٢
» فروش پروژه نشانه گیری به زبان ++C و کتابخانه های OpenGL :: ۱۳٩٢/٤/٢٢
» فروش پروژه پیاده سازی شبکه عصبی ART با نرم افزار MATLAB :: ۱۳٩٢/٤/٢٢
» فروش پروژه پیاده سازی الگوریتم DBSCAN به زبان #C :: ۱۳٩٢/٤/٢۱
» فروش پروژه کاهش رنگ تصاویر با شبکه عصبی SOFM با نرم افزار MATLAB :: ۱۳٩٢/٤/٢۱
» فروش پروژه تشخیص اعداد با شبکه عصبی BP با نرم افزار MATLAB :: ۱۳٩٢/٤/٢۱
» فروش پروژه تشخیص دست خط با شبکه عصبی پرسپترون با نرم افزار MATLAB :: ۱۳٩٢/٤/٢٠
» فروش پروژه بازی پرندگان با ماوس به زبان Delphi :: ۱۳٩٢/٤/٢٠
» فروش پروژه فرار از بمب ها با نرم افزار Flash :: ۱۳٩٢/٤/٢٠
» فروش پروژه شمارنده کلیک و نشانه گیری با نرم افزار Flash :: ۱۳٩٢/٤/٢٠
» فروش پروژه بازی فاینال فانتزی به زبان Delphi :: ۱۳٩٢/٤/٢٠
» فروش پروژه ایجاد انیمیشن از عکس به زبان Delphi :: ۱۳٩٢/٤/٢٠
» فروش پروژه جنگ هواپیما به زبان Delphi :: ۱۳٩٢/٤/٢٠
» فروش پروژه رنگ آمیزی با نرم افزار Flash :: ۱۳٩٢/٤/٢٠
» فروش پروژه تعیین sin و cos پاره خط در محور مختصات با نرم افزار Flash :: ۱۳٩٢/٤/٢٠
» فروش پروژه تیراندازی با نرم افزار Flash :: ۱۳٩٢/٤/٢٠
» فروش پروژه تیراندازی فضایی با نرم افزار Flash :: ۱۳٩٢/٤/٢٠
» فروش پروژه بازی پازل با نرم افزار Flash :: ۱۳٩٢/٤/٢٠
» فروش پروژه بازی دوز با نرم افزار Flash :: ۱۳٩٢/٤/٢٠
» فروش پروژه شبیه سازی ترانسفورماتور برق با نرم افزار MATLAB :: ۱۳٩٢/٤/۱٩
» فروش پروژه تشخیص چهره با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی با نرم افزار MATLAB :: ۱۳٩٢/٤/۱٩
» فروش پروژه بازی تانک به زبان #C :: ۱۳٩٢/٤/۱٩
» فروش پروژه اسکرین سیور (محافظ صفحه نمایش) به زبان Delphi :: ۱۳٩٢/٤/۱٩
» فروش پروژه حرکت شخصیت در خروجی با تعیین مختصات به زبان Delphi :: ۱۳٩٢/٤/۱٩
» فروش پروژه بازی نشانه گیری به زبان Delphi :: ۱۳٩٢/٤/۱٩
» فروش پروژه ایجاد مسیر به زبان Delphi :: ۱۳٩٢/٤/۱٩
» فروش پروژه بازی سودوکو به زبان ++C :: ۱۳٩٢/٤/۱٩
» فروش پروژه بازی گوسفندها برای عملیات ماوس به زبان Delphi :: ۱۳٩٢/٤/۱٩
» فروش پروژه بازی هواپیمای جنگی به زبان Delphi :: ۱۳٩٢/٤/۱٩
» فروش پروژه بازی تانک میکرو (مشهور به Battle City) به زبان ++C :: ۱۳٩٢/٤/۱٩
» فروش پروژه پیاده سازی الگوریتم اونبرگ - مارکارد با نرم افزار MATLAB :: ۱۳٩٢/٤/۱۸
» فروش شناسایی بُرد رادار در یک محیط فشرده با نرم افزار MATLAB :: ۱۳٩٢/٤/۱۸
» فروش پروژه پیاده سازی الگوریتم های داده کاوی با نرم افزار MATLAB :: ۱۳٩٢/٤/۱۸
» فروش پروژه تشخیص خطایابی ترانسفورماتور edge با نرم افزار MATLAB :: ۱۳٩٢/٤/۱۸
» فروش پروژه تشخیص چهره از طریق رنگ پوست با استفاده از شبکه های عصبی در نرم افزار :: ۱۳٩٢/٤/۱۸
» فروش پروژه نوازندگی درامز با نرم افزار Flash :: ۱۳٩٢/٤/۱۸
» فروش پروژه بازی حافظه با نرم افزار Flash :: ۱۳٩٢/٤/۱۸
» فروش پروژه شبیه سازی ترمینال مجازی (cmd.exe) با نرم افزار Proteus :: ۱۳٩٢/٤/۱۸
» فروش پروژه رسم منحنی Bezier به زبان Assembly :: ۱۳٩٢/٤/۱٧
» فروش پروژه مدار مجتمع یکپارچه AT90S کنترل از راه دور مادون قرمز کامپیوتر با پورت :: ۱۳٩٢/٤/۱٧
» فروش پروژه برنامه نویسی و شبیه سازی مدار تقویم و ساعت با نرم افزار Modelsim :: ۱۳٩٢/٤/۱٧
» فروش پروژه بازی مرد بمب گذار (Bomberman) به زبان ++C :: ۱۳٩٢/٤/۱٧
» فروش پروژه الگوریتم جهش ترکیبی قورباغه (SFLA) در نرم افزار MATLAB :: ۱۳٩٢/٤/۱٧
» فروش پروژه شبیه سازی شبکه LAN در نرم افزار MATLAB :: ۱۳٩٢/٤/۱٦
» فروش پروژه تشخیص کاراکتر با الگوریتم های OCR به زبان Visual Basic :: ۱۳٩٢/٤/۱٦
» فروش پروژه پیاده سازی شبکه سنسوری بیسیم WSN با نرم افزار J-SIM :: ۱۳٩٢/٤/۱٦
» فروش پروژه پیاده سازی شبکه سنسوری بیسیم با نرم افزار ++OMNET :: ۱۳٩٢/٤/۱٦
» فروش پروژه پیش بینی بارش باران با شبکه های عصبی در نرم افزار MATLAB :: ۱۳٩٢/٤/۱٦
» فروش پروژه شبیه سازی عیب یابی ترانسفورماتور در نرم افزار MATLAB :: ۱۳٩٢/٤/۱٦
» فروش پروژه پیاده سازی الگوریتم RainFlow در نرم افزار MATLAB :: ۱۳٩٢/٤/۱٦
» فروش پروژه کشیدن منحنی بزیر (Bezier) به زبان Delphi و کتابخانه های OpenGL :: ۱۳٩٢/٤/۱٦
» فروش پروژه شبیه سازی LED با نرم افزار Modelsim :: ۱۳٩٢/٤/۱٥
» فروش پروژه کنترل SDRAM برای خواندن و نوشتن با نرم افزار Modelsim :: ۱۳٩٢/٤/۱٤
» فروش پروژه پیاده سازی تمرینات کتاب پردازش تصویر رافائل گونزالس با نرم افزار MATL :: ۱۳٩٢/٤/۱٤
» فروش پروژه شبیه سازی پردازنده کامپیوتر RISC با نرم افزار Modelsim :: ۱۳٩٢/٤/۱٤
» فروش پروژه Macky Glass با شبکه های عصبی با نرم افزار MATLAB :: ۱۳٩٢/٤/۱٤
» فروش پروژه پخش کننده CD با شبکه های عصبی با نرم افزار MATLAB :: ۱۳٩٢/٤/۱٤
» فروش پروژه سیستم مدیریت آژانس هواپیمایی به زبان #C :: ۱۳٩٢/٤/۱٤
» فروش پروژه مدیریت فروشگاه به زبان #C :: ۱۳٩٢/٤/۱٤
» فروش پروژه LED با نرم افزار Proteus :: ۱۳٩٢/٤/۱٤
» فروش پروژه شبیه سازی چراغ راهنمایی 4 طرفه با نرم افزار Proteus :: ۱۳٩٢/٤/۱٤
» فروش پروژه شبیه سازی توابع FIFO همگام با نرم افزار Modelsim :: ۱۳٩٢/٤/۱٤
» فروش پروژه پردازش متن انگلیسی (OCR) با نرم افزار MATLAB :: ۱۳٩٢/٤/۱٤
» فروش پروژه مدیریت بیمارستان به زبان ++C :: ۱۳٩٢/٤/۱٤
» ۱۳٩٢/٤/۱٤ :: ۱۳٩٢/٤/۱٤
» فروش پروژه نرم افزار مدیریت انبار تعاونی به زبان VB.NET :: ۱۳٩٢/٤/۱۳
» فروش پروژه بازی منچ به زبان Visual Basic :: ۱۳٩٢/٤/۱۳
» فروش پروژه SPI Master با نرم افزار Modelsim :: ۱۳٩٢/٤/۱۳
» فروش پروژه بازی حروف به زبان Assembly :: ۱۳٩٢/٤/۱۳
» فروش پروژه طراحی هواپیمای بدون سرنشین یا UAV با نرم افزار MATLAB :: ۱۳٩٢/٤/۱۳
» فروش پروژه طراحی ALU چهار بیتی با نرم افزار Modelsim :: ۱۳٩٢/٤/۱۳
» فروش پروژه موج سینوسی شبیه سازی شده با نرم افزار Modelsim :: ۱۳٩٢/٤/۱٢
» فروش پروژه بازی نقطه خور (Pacman) بوسیله هوش مصنوعی به زبان Python :: ۱۳٩٢/٤/۱٢
» فروش پروژه بازی مارپیچ سه بعدی زبان ++C و کتابخانه های OpenGL :: ۱۳٩٢/٤/۱٢
» فروش پروژه بازی نقطه خور (Pacman) به زبان ++C و کتابخانه های OpenGL :: ۱۳٩٢/٤/۱٢
» فروش پروژه بازی شطرنج چینی به زبان ++C و کتابخانه های OpenGL :: ۱۳٩٢/٤/۱٢
» فروش پروژه بازی تانک به زبان ++C و کتابخانه های OpenGL :: ۱۳٩٢/٤/۱٢
» فروش پروژه شبیه سازی سوپر مارکت با نرم افزار Arena :: ۱۳٩٢/٤/۱٢
» فروش پروژه حل تمرینات فصل 6 شبیه سازی کامپیوتری با نرم افزار Arena :: ۱۳٩٢/٤/۱٢
» فروش پروژه حل تمرینات فصل 5 شبیه سازی کامپیوتری با نرم افزار Arena :: ۱۳٩٢/٤/۱٢
» فروش پروژه حل تمرینات فصل 4 شبیه سازی کامپیوتری با نرم افزار Arena :: ۱۳٩٢/٤/۱٢
» فروش پروژه حل تمرینات فصل 1تا 3 شبیه سازی کامپیوتری با نرم افزار Arena :: ۱۳٩٢/٤/۱٢
» فروش پروژه جنگ تانکها به زبان ++C :: ۱۳٩٢/٤/۱٢
» فروش پروژه شبیه سازی بازی حمله به دشمن با هوش مصنوعی به زبان ++C :: ۱۳٩٢/٤/۱٢
» فروش پروژه الگوریتم کاهش احتمالی انسداد در محاسبه مسیر به زبان ++C :: ۱۳٩٢/٤/۱٢
» فروش پروژه رسم منحنی با قواعد شیخ بهایی و مارتین هاگان با نرم افزار MATLAB :: ۱۳٩٢/٤/۱٢
» فروش پروژه شبیه ساز Skyeye و VMWare به زبان ++C :: ۱۳٩٢/٤/۱٢
» فروش پروژه بازی فاینال فانتزی 2 پلی استیشن به زبان ++C :: ۱۳٩٢/٤/۱٠
» فروش پروژه حل تمرینات جلد 2 کتاب شبکه های عصبی مارتین هاگان با نرم افزار MATLAB :: ۱۳٩٢/٤/٩
» فروش پروژه حل تمرینات کتاب شبکه های عصبی مارتین هاگان با نرم افزار MATLAB :: ۱۳٩٢/٤/٩
» فروش پروژه حل الگوریتم های مختلف با نرم افزار MATLAB :: ۱۳٩٢/٤/٩
» فروش پروژه پرسپترون چند لایه تبدیل حرف به صدا با نرم افزار MATLAB :: ۱۳٩٢/٤/٩
» فروش پروژه بازی هواپیما به زبان ++C :: ۱۳٩٢/٤/٩
» فروش پروژه برقراری ارتباط با PLC در نرم افزار LabView :: ۱۳٩٢/٤/٩
» فروش پروژه سیستم مدیریت دانشجویی به زبان JAVA :: ۱۳٩٢/٤/٩
» فروش پروژه تشخیص زلزله بوسیله شبکه های عصبی با نرم افزار MATLAB :: ۱۳٩٢/٤/٩
» فروش پروژه شبیه سازی ساخت پسوند عکس (jpg و png) با نرم افزار Arena و پیاده سازی :: ۱۳٩٢/٤/۸
» فروش پروژه راه رفتن در محیط (دوربین) به زبان ++C و کتابخانه های OpenGL :: ۱۳٩٢/٤/۸
» فروش پروژه گالری عکس (پروژه طراحی وب سایت و مالتی مدیا با فلش و داینامیک) :: ۱۳٩٢/٤/۸
» فروش پروژه شبیه سازی سوپر مارکت با نرم افزار Arena :: ۱۳٩٢/٤/٧
» فروش پروژه بازی مار با نرم افزار Flash :: ۱۳٩٢/٤/٧
» فروش پروژه بازی تتریس به زبان Visual Basic :: ۱۳٩٢/٤/٧
» فروش پروژه کتاب قرآن و خواندن آیات چند سوره به زبان Visual Basic :: ۱۳٩٢/٤/٧
» فروش پروژه اسکرین سیور یا محافظ صفحه نمایش به زبان Visual Basic :: ۱۳٩٢/٤/٧
» فروش پروژه اسکرین سیور یا محافظ صفحه نمایش به زبان Visual Basic :: ۱۳٩٢/٤/٧
» فروش پروژه بازی پازل به زبان Visual Basic :: ۱۳٩٢/٤/٧
» فروش پروژه بازی تتریس به زبان Assembly :: ۱۳٩٢/٤/٧
» فروش پروژه بازی فاینال فانتزی 1 به زبان ++C :: ۱۳٩٢/٤/٦
» فروش پروژه اسکرین سیور (محافظ صفحه نمایش) به زبان Assembly :: ۱۳٩٢/٤/٦
» فروش پروژه چرخش دوربین و شخصیت سازی به زبان ++C و کتابخانه های OpenGL :: ۱۳٩٢/٤/٦
» فروش پروژه پردازش سیگنال قلب با نرم افزار MATLAB :: ۱۳٩٢/٤/٦
» فروش پروژه محاسبه سری فوریه و انتگرال فوریه با نرم افزار MATLAB :: ۱۳٩٢/٤/٦
» فروش پروژه بازی راه رفتن در بیابان به زبان ++C و کتابخانه های OpenGL :: ۱۳٩٢/٤/٦
» فروش پروژه الگوریتم باکتری با نرم افزار MATLAB :: ۱۳٩٢/٤/٦
» فروش پروژه ماشین حساب به زبان Assembly :: ۱۳٩٢/٤/٦
» فروش پروژه بازی بومان (فاینال فانتزی 1) به زبان ++C و کتابخانه های OpenGL :: ۱۳٩٢/٤/٦
» فروش پروژه بازی رویین تن 3 بعدی به زبان ++C و کتابخانه های OpenGL :: ۱۳٩٢/٤/٥
» فروش پروژه انیمیشن ارباب حلقه ها به زبان ++C و کتابخانه های OpenGL :: ۱۳٩٢/٤/٢
» فروش پروژه بازی جنگ گربه ها به زبان ++C و کتابخانه های OpenGL :: ۱۳٩٢/٤/٢
» فروش پروژه حرکت در مسیر با نقشه به زبان Delphi و کتابخانه های OpenGL :: ۱۳٩٢/٤/٢
» فروش پروژه شبیه سازی ترن هوایی به زبان ++C و کتابخانه های OpenGL :: ۱۳٩٢/٤/٢
» فروش پروژه بازی Bomberman (مرد بمب انداز) به زبان JAVA :: ۱۳٩٢/٤/٢
» فروش پروژه بازی Bomberman (مرد بمب انداز) به زبان #C :: ۱۳٩٢/٤/٢
» فروش پروژه بازی Bomberman (مرد بمب انداز) به زبان ++C :: ۱۳٩٢/٤/٢
» فروش پروژه بازی جاخالی از اشیا به زبان ++C و استفاده از ActiveX :: ۱۳٩٢/٤/٢
» فروش پروژه ماشین حساب گرافیکی به زبان C :: ۱۳٩٢/٤/٢
» فروش پروژه ماشین حساب به زبان C :: ۱۳٩٢/٤/٢
» فروش پروژه الگوریتم برخورد و انیمیشن با استفاده از هوش مصنوعی به زبان #C :: ۱۳٩٢/٤/۱
» فروش پروژه ماشین حساب کامل به زبان #C :: ۱۳٩٢/٤/۱
» فروش پروژه بازی شبیه سازی گرگ، گوسفند و علف (الگوریتم) به زبان ++C :: ۱۳٩٢/٤/۱
» فروش پروژه رسم و حرکت دایره با انتخاب کاربر و زدن دکمه به زبان Assembly :: ۱۳٩٢/٤/۱
» فروش پروژه بازی تتریس به زبان Assembly :: ۱۳٩٢/٤/۱
» فروش پروژه رسم دایره، مستطیل و مثلث و رنگ آمیزی به زبان Assembly :: ۱۳٩٢/٤/۱
» فروش پروژه رسم دایره به زبان Assembly :: ۱۳٩٢/٤/۱
» فروش پروژه پردازش گرافیک و خواندن فایلهای dxf. به زبان Python :: ۱۳٩٢/٤/۱
» فروش پروژه تشخیص چهره از چشم با نرم افزار MATLAB :: ۱۳٩٢/٤/۱
» فروش پروژه تشخیص حروف انگلیسی از تصاویر bitmap با نرم افزار MATLAB :: ۱۳٩٢/٤/۱
» فروش پروژه پردازش تصویر با PCA و ICA با نرم افزار MATLAB :: ۱۳٩٢/٤/۱
» فروش پروژه بازی سنگ کاغذ قیچی به زبان #C :: ۱۳٩٢/۳/۳۱
» فروش پروژه بازی تتریس به زبان Delphi :: ۱۳٩٢/۳/۳۱
» فروش پروژه بازی مار به زبان Delphi :: ۱۳٩٢/۳/۳۱
» فروش پروژه کنترل PLC با پورت سریال با نرم افزار LabView :: ۱۳٩٢/۳/۳۱
» فروش پروژه بازی مار به زبان Assembly :: ۱۳٩٢/۳/۳۱
» فروش پروژه بازی مار به زبان Assembly :: ۱۳٩٢/۳/۳۱
» فروش پروژه اسکرین سیور (محافظ صفحه نمایش) یه زبان ++C و کتابخانه های OpenGL :: ۱۳٩٢/۳/۳۱
» فروش پروژه حل تمرینات کتاب سیگنالها و سیستمها (اپنهایم) با MATLAB :: ۱۳٩٢/۳/۳۱
» فروش پروژه برنامه نمایش عکس به زبان ++C :: ۱۳٩٢/۳/۳٠
» فروش پروژه جعبه شیشه ای به زبان ++C و کتابخانه های OpenGL :: ۱۳٩٢/۳/۳٠
» فروش پروژه پازل (Puzzle) به زبان Delphi :: ۱۳٩٢/۳/۳٠
» فروش پروژه شبیه سازی نرم افزار گرافیکی به زبان Delphi :: ۱۳٩٢/۳/۳٠
» فروش پروژه تقویم و ساعت با فلش (Flash + Action Script) :: ۱۳٩٢/۳/۳٠
» فروش پروژه بازی پازل (Puzzle) به زبان ++C :: ۱۳٩٢/۳/۳٠
» فروش پروژه طراحی رجیستر بانک با Max Plus II :: ۱۳٩٢/۳/٢٩
» فروش پروژه طراحی کامپیوتر 16 بیتی با Active HDL :: ۱۳٩٢/۳/٢٩
» فروش پروژه طراحی واحد پردازش مرکزی (CPU) شانزده بیتی با Active HDL :: ۱۳٩٢/۳/٢٩
» فروش پروژه بازی Ragdoll به زبان Delphi استفاده از OpenGL :: ۱۳٩٢/۳/٢٩
» فروش پروژه ذره بین به زبان ++C :: ۱۳٩٢/۳/٢٩
» فروش پروژه طراحی و برنامه نویسی اسیلوسکوپ با نرم افزار LabView :: ۱۳٩٢/۳/٢٩
» فروش پروژه تشخیص نام کاربری و رمز عبور و ساختن آن به زبان C :: ۱۳٩٢/۳/٢۸
» فروش پروژه دفترچه یادداشت یا Notepad به زبان #C :: ۱۳٩٢/۳/٢۸
» فروش پروژه بازی بلوک ها به زبان ++C :: ۱۳٩٢/۳/٢۸
» فروش پروژه بازی دوز به زبان #C :: ۱۳٩٢/۳/٢۸
» فروش پروژه بازی سودوکو به زبان #C :: ۱۳٩٢/۳/٢٧
» فروش پروژه بازی پینگ پنگ با فلش (Flash + Action Script) :: ۱۳٩٢/۳/٢٦
» فروش پروژه برنامه Paint یا رنگ آمیزی به زبان ++C و کتابخانه های OpenGL :: ۱۳٩٢/۳/٢٦
» فروش پروژه دفترچه تلفن به زبان C :: ۱۳٩٢/۳/٢٥
» فروش پروژه محافظ صفحه نمایش به زبان ++C و کتابخانه های OpenGL :: ۱۳٩٢/۳/٢٥
» فروش پروژه ربات به زبان ++C و کتابخانه های OpenGL :: ۱۳٩٢/۳/٢٥
» فروش پروژه چرخش مکعب ها به زبان #C :: ۱۳٩٢/۳/٢٥
» فروش پروژه شبیه سازی مارپیچ و حل آن به زبان #C :: ۱۳٩٢/۳/٢٤
» فروش پروژه ویندوز مدیا پلیر به زبان #C :: ۱۳٩٢/۳/٢٤
» فروش پروژه پیاده سازی الگوریتم برج هانوی به زبان #C :: ۱۳٩٢/۳/٢٤
» فروش پروژه بازی خانه سازی یا تتریس به زبان #C :: ۱۳٩٢/۳/٢٤
» فروش پروژه بازی اسکواش با فلش (Flash + Action Script) :: ۱۳٩٢/۳/٢۳
» فروش پروژه بازی نقطه خور یا Pacman با فلش (Flash + Action Script) :: ۱۳٩٢/۳/٢۳
» فروش پروژه بازی پینگ پنگ با فلش (Flash + Action Script) :: ۱۳٩٢/۳/٢۳
» فروش پروژه بازی خوک پرنده به زبان ++C :: ۱۳٩٢/۳/٢٢
» فروش پروژه بازی زامبی و گیاهان به زبان Java مخصوص Android :: ۱۳٩٢/۳/٢٢
» فروش پروژه بازی کوریدور ژاپنی به زبان ++C و کتابخانه های OpenGL :: ۱۳٩٢/۳/٢٢
» فروش پروژه حرکت در محیط به زبان ++C و کتابخانه های OpenGL :: ۱۳٩٢/۳/٢٢
» فروش پروژه حرکات دست به زبان ++C و کتابخانه های OpenGL :: ۱۳٩٢/۳/٢٢
» فروش پروژه شناسایی و هک شبکه های Wireless به زبان ویژوال ++C :: ۱۳٩٢/۳/٢٢
» فروش پروژه بازی حافظه ای رنگ ها به زبان #C :: ۱۳٩٢/۳/٢٢
» فروش پروژه هل دادن جعبه ها به زبان #C :: ۱۳٩٢/۳/٢٢
» فروش پروژه بازی ماشین کارتونی با فلش (Flash + Action Script) :: ۱۳٩٢/۳/٢٢
» فروش پروژه بازی دو میدانی با فلش (Flash + Action Script) :: ۱۳٩٢/۳/٢٢
» فروش پروژه مسجد به زبان ++C و کتابخانه های OpenGL :: ۱۳٩٢/۳/٢٢
» عنوان پروژه: فروش پروژه آدم برفی به زبان ++C و کتابخانه های OpenGL قالب بندی: O :: ۱۳٩٢/۳/٢٢
» فروش پروژه رادار به زبان ++C و کتابخانه های OpenGL :: ۱۳٩٢/۳/٢٢
» فروش پروژه انیمیشن هواپیما به زبان ++C و کتابخانه های OpenGL :: ۱۳٩٢/۳/٢٢
» فروش پروژه انیمیشن ربات به زبان ++C و کتابخانه های OpenGL :: ۱۳٩٢/۳/٢٢
» فروش پروژه اسکرین سیور ماتریکس به زبان ++C و کتابخانه های OpenGL :: ۱۳٩٢/۳/٢٢
» فروش پروژه مکعب رنگی به زبان ++C و کتابخانه های OpenGL :: ۱۳٩٢/۳/٢٢
» فروش پروژه بازی مزرعه داری به زبان HTML5+PHP :: ۱۳٩٢/۳/٢۱
» فروش پروژه بازی گلف با فلش (Flash + Action Script) :: ۱۳٩٢/۳/٢۱
» فروش پروژه بازی پازل با فلش (Flash + Action Script) :: ۱۳٩٢/۳/٢۱
» فروش پروژه هواپیمای جنگی به زبان ++C و کتابخانه های OpenGL :: ۱۳٩٢/۳/٢۱
» فروش پروژه هواپیما به زبان ++C و کتابخانه های OpenGL :: ۱۳٩٢/۳/٢۱
» فروش پروژه بازی مار به زبان ++C :: ۱۳٩٢/۳/٢۱
» فروش پروژه اسکرین سیور ماتریکس به زبان ++C :: ۱۳٩٢/۳/٢۱
» فروش پروژه بازی هواپیمای جنگی به زبان ++C :: ۱۳٩٢/۳/٢۱
» فروش پروژه بازی ماشین فضایی به زبان ++C و کتابخانه های OpenGL :: ۱۳٩٢/۳/٢۱
» فروش پروژه بازی جنگ ستارگان به زبان ++C و کتابخانه های OpenGL :: ۱۳٩٢/۳/٢۱
» فروش پروژه راه رفتن در محیط به زبان ++C و کتابخانه های OpenGL :: ۱۳٩٢/۳/٢۱
» فروش پروژه ماشین به زبان ++C و کتابخانه های OpenGL :: ۱۳٩٢/۳/٢۱
» فروش پروژه بازی مار و پله به زبان ++C و کتابخانه های OpenGL :: ۱۳٩٢/۳/٢۱