فروش پروژه های دانشجویی و کاری - نامیرا

فروش پروژه های دانشجویی و کاری رشته های کامپیوتر و الکترونیک

فروش پروژه افزایش کیفیت عکس با الگوریتم MDSQ با نرم افزار MATLAB
ساعت ٦:٢۸ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٤/۱/۱۱  کلمات کلیدی: پروژه matlab ، پروژه افزایش کیفیت تصویر ، پروژه بهسازی تصویر mdsq ، پروژه الگوریتم mdsq

کد: 1218

عنوان پروژه: فروش پروژه افزایش کیفیت عکس با الگوریتم MDSQ با نرم افزار MATLAB

قالب بندی: m

دسته: کامپیوتر - MATLAB

قیمت: 40.000 تومان

قابلیت اجرا در نرم افزار: MATLAB

شرح مختصر:

فروش پروژه افزایش کیفیت عکس با الگوریتم MDSQ با نرم افزار MATLAB

در این پروژه از الگوریتمی جدید به نام Multiple Description Scalar Quantization یا به اختصار MDSQ برای افزایش کیفیت عکس استفاده شده است.

عکس خروجی برنامه

عکس 1


عکس 2


عکس 3

 

برای خرید این پروژه با شماره 09360703858

یا آدرس ایمیل nn4e@aol.com در تماس باشید.


 
فروش پروژه کامپوزیت چند طیفی در تصویر با نرم افزار MATLAB
ساعت ٦:٢٤ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٤/۱/۱۱  کلمات کلیدی: پروژه matlab ، پروژه کامپوزیت چند طیفی ، پروژه پردازش تصویر ، پروژه کامپوزیت چند طیفی تصویر

کد: 1217

عنوان پروژه: فروش پروژه کامپوزیت چند طیفی در تصویر با نرم افزار MATLAB

قالب بندی: m

دسته: کامپیوتر - MATLAB

قیمت: 35.000 تومان

قابلیت اجرا در نرم افزار: MATLAB

شرح مختصر:

فروش پروژه کامپوزیت چند طیفی در تصویر با نرم افزار MATLAB

عکس خروجی برنامه

عکس 1


عکس 2


عکس 3


عکس 4


عکس 5


عکس 6


عکس 7

 

برای خرید این پروژه با شماره 09360703858

یا آدرس ایمیل nn4e@aol.com در تماس باشید.


 
فروش پروژه تشخیص ناهمواری رنگی در تصویر با نرم افزار MATLAB
ساعت ٦:٢۱ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٤/۱/۱۱  کلمات کلیدی: پروژه matlab ، پروژه تشخیص ناهمواری تصویر ، پروژه پردازش تصویر ، پروژه پردازش رنگی تصویر

کد: 1216

عنوان پروژه: فروش پروژه تشخیص ناهمواری رنگی در تصویر با نرم افزار MATLAB

قالب بندی: m

دسته: کامپیوتر - MATLAB

قیمت: 30.000 تومان

قابلیت اجرا در نرم افزار: MATLAB

شرح مختصر:

فروش پروژه تشخیص ناهمواری رنگی در تصویر با نرم افزار MATLAB

عکس خروجی برنامه

عکس 1


عکس 2


عکس 3


عکس 4

 

برای خرید این پروژه با شماره 09360703858

یا آدرس ایمیل nn4e@aol.com در تماس باشید.


 
فروش پروژه افزایش کنتراست تصویر با نرم افزار MATLAB
ساعت ۳:٠٤ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٤/۱/۸  کلمات کلیدی: پروژه matlab ، پروژه افزایش کنتراست تصویر matab ، پروژه پردازش تصویر ، پروژه بهبود تصویر

کد: 1215

عنوان پروژه: فروش پروژه افزایش کنتراست تصویر با نرم افزار MATLAB

قالب بندی: m

دسته: کامپیوتر - MATLAB

قیمت: 30.000 تومان

قابلیت اجرا در نرم افزار: MATLAB

شرح مختصر:

فروش پروژه افزایش کنتراست تصویر با نرم افزار MATLAB

عکس خروجی برنامه

عکس 1


عکس 2


عکس 3


عکس 4


عکس 5

 

برای خرید این پروژه با شماره 09360703858

یا آدرس ایمیل nn4e@aol.com در تماس باشید.


 
فروش پروژه معادلات خطی با اتوماتای یادگیر با نرم افزار MATLAB
ساعت ۳:٠٢ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٤/۱/۸  کلمات کلیدی: پروژه matlab ، پروژه اتوماتای یادگیر ، پروژه متلب ، پروژه ریاضی matlab

کد: 1214

عنوان پروژه: فروش پروژه معادلات خطی با اتوماتای یادگیر با نرم افزار MATLAB

قالب بندی: m

دسته: کامپیوتر - MATLAB

قیمت: 30.000 تومان

قابلیت اجرا در نرم افزار: MATLAB

شرح مختصر:

فروش پروژه معادلات خطی با اتوماتای یادگیر با نرم افزار MATLAB

عکس خروجی برنامه

عکس 1


عکس 2


عکس 3


عکس 4


عکس 5

 

برای خرید این پروژه با شماره 09360703858

یا آدرس ایمیل nn4e@aol.com در تماس باشید.


 
فروش پروژه افزایش وضوح تصویر به روش تبدیل موجک ایستا با نرم افزار MATLAB
ساعت ۳:٠٠ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٤/۱/۸  کلمات کلیدی: پروژه matlab ، پروژه افزایش وضوح تصویر ، پروژه بهبود تصویر ، پروژه تبدیل موجک تصویر

کد: 1213

عنوان پروژه: فروش پروژه افزایش وضوح تصویر به روش تبدیل موجک ایستا با نرم افزار MATLAB

قالب بندی: m

دسته: کامپیوتر - MATLAB

قیمت: 30.000 تومان

قابلیت اجرا در نرم افزار: MATLAB

شرح مختصر:

فروش پروژه افزایش وضوح تصویر به روش تبدیل موجک ایستا با نرم افزار MATLAB

در این پروژه افزایش وضوح تصویر (رزولوشن) به روش Stationary Wavelet Decomposition یا تبدیل موجک ایستا صورت گرفته است.

عکس خروجی برنامه

عکس 1


عکس 2

 

 

برای خرید این پروژه با شماره 09360703858

یا آدرس ایمیل nn4e@aol.com در تماس باشید.


 
فروش پروژه فاصله رنگی (Color Space) با نرم افزار MATLAB
ساعت ٧:۳٤ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۳/٩/٢٦  کلمات کلیدی:

کد: 1203

عنوان پروژه: فروش پروژه فاصله رنگی (Color Space) با نرم افزار MATLAB

قالب بندی: m

دسته: کامپیوتر - MATLAB

قیمت: 35.000 تومان

قابلیت اجرا در نرم افزار: MATLAB

شرح مختصر:

فروش پروژه فاصله رنگی (Color Space) با نرم افزار MATLAB

عکس خروجی برنامه

عکس 1


عکس 2


عکس 3


عکس 4


عکس 5


عکس 6


عکس 7


عکس 8


عکس 9

 

برای خرید این پروژه با شماره 09360703858

یا آدرس ایمیل nn4e@aol.com در تماس باشید.


 
فروش پروژه فاصله رنگی (Color Space) با نرم افزار MATLAB
ساعت ٧:۳٤ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۳/٩/٢٦  کلمات کلیدی:

کد: 1203

عنوان پروژه: فروش پروژه فاصله رنگی (Color Space) با نرم افزار MATLAB

قالب بندی: m

دسته: کامپیوتر - MATLAB

قیمت: 35.000 تومان

قابلیت اجرا در نرم افزار: MATLAB

شرح مختصر:

فروش پروژه فاصله رنگی (Color Space) با نرم افزار MATLAB

عکس خروجی برنامه

عکس 1


عکس 2


عکس 3


عکس 4


عکس 5


عکس 6


عکس 7


عکس 8


عکس 9

 

برای خرید این پروژه با شماره 09360703858

یا آدرس ایمیل nn4e@aol.com در تماس باشید.


 
فروش پروژه قطعه سازی تصویر با شبکه عصبی BP و الگوریتم ژنتیک با نرم افزار MATLAB
ساعت ٧:۳٢ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۳/٩/٢٦  کلمات کلیدی: پروژه matlab ، پروژه قطعه سازى توصیر شبکه عصبى ، پروژه شبکه عصبى bp ، پروژه قطعه سازى تصویر الگوریتم ژنتیک

کد: 1202

عنوان پروژه: فروش پروژه قطعه سازی تصویر با شبکه عصبی BP و الگوریتم ژنتیک با نرم افزار MATLAB

قالب بندی: m

دسته: کامپیوتر - MATLAB

قیمت: 35.000 تومان

قابلیت اجرا در نرم افزار: MATLAB

شرح مختصر:

فروش پروژه قطعه سازی تصویر با شبکه عصبی BP و الگوریتم ژنتیک با نرم افزار MATLAB

عکس خروجی برنامه

عکس 1


عکس 2


عکس 3

 

برای خرید این پروژه با شماره 09360703858

یا آدرس ایمیل nn4e@aol.com در تماس باشید.


 
فروش پروژه قطعه سازی تصویر با خوشه بندی K-means و C-means با نرم افزار MATLAB
ساعت ٧:٢۸ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۳/٩/٢٦  کلمات کلیدی: پروژه matlab ، پروژه kmeans با matlab ، پروژه قطعه سازى تصویر kmeans ، پروژه خوشه بندى تصویر kmeans

کد: 1201

عنوان پروژه: فروش پروژه قطعه سازی تصویر با خوشه بندی K-means و C-means با نرم افزار MATLAB

قالب بندی: m

دسته: کامپیوتر - MATLAB

قیمت: 35.000 تومان

قابلیت اجرا در نرم افزار: MATLAB

شرح مختصر:

فروش پروژه قطعه سازی تصویر با خوشه بندی K-means و C-means با نرم افزار MATLAB

Color Image Segmentation by Clustering Algorithm: K-means , C-means

عکس خروجی برنامه

 

برای خرید این پروژه با شماره 09360703858

یا آدرس ایمیل nn4e@aol.com در تماس باشید.


 
فروش پروژه قطعه سازی تصویر با خوشه بندی K-means و C-means با نرم افزار MATLAB
ساعت ٧:٢۸ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۳/٩/٢٦  کلمات کلیدی: پروژه matlab ، پروژه kmeans با matlab

کد: 1201

عنوان پروژه: فروش پروژه قطعه سازی تصویر با خوشه بندی K-means و C-means با نرم افزار MATLAB

قالب بندی: m

دسته: کامپیوتر - MATLAB

قیمت: 35.000 تومان

قابلیت اجرا در نرم افزار: MATLAB

شرح مختصر:

فروش پروژه قطعه سازی تصویر با خوشه بندی K-means و C-means با نرم افزار MATLAB

Color Image Segmentation by Clustering Algorithm: K-means , C-means

عکس خروجی برنامه

 

برای خرید این پروژه با شماره 09360703858

یا آدرس ایمیل nn4e@aol.com در تماس باشید.


 
فروش پروژه راه رفتن در محیط به زبان ++C و استفاده از OpenGL
ساعت ٢:٥٢ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۳/٦/٤  کلمات کلیدی: پروژه opengl ، پروژه گرافیک کامپیوتری ، پروژه خانه opengl ، پروژه راه رفتن در محیط opengl

کد: 1200

عنوان پروژه: فروش پروژه راه رفتن در محیط به زبان ++C و استفاده از OpenGL

قالب بندی: ++C

دسته: کامپیوتر - OpenGL

قیمت: 50.000 تومان

قابلیت اجرا در نرم افزار: Visual Studio

شرح مختصر:

فروش پروژه راه رفتن در محیط به زبان ++C و استفاده از OpenGL

در این پروژه با استفاده از دکمه هاى کنترلى مى توان در محیط حرکت کرد. همینطور تشخیص برخورد (Collision Detection) در این برنامه رعایت شده است. از دیگر ویژگى هاى این پروژه مى توان به سه بعدى سازى،استفاده از texture، استفاده از صدا، استفاده از فرکتال براى تولید درختان و آب و همچنین دوربین در محیط براى قدم زدن اشاره کرد.

عکس خروجی برنامه

عکس 1


عکس 2


عکس 3


عکس 4


عکس 5

 

برای خرید این پروژه با شماره 09360703858

یا آدرس ایمیل nn4e@aol.com در تماس باشید.


 
فروش پروژه ربات به زبان ++C و استفاده از OpenG
ساعت ٢:٥٠ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۳/٦/٤  کلمات کلیدی: پروژه opengl ، پروژه گرافیک کامپیوتری ، پروژه ربات opengl ، پروژه بازوى ربات opengl

کد: 1199

عنوان پروژه: فروش پروژه ربات به زبان ++C و استفاده از OpenGL

قالب بندی: ++C

دسته: کامپیوتر - OpenGL

قیمت: 35.000 تومان

قابلیت اجرا در نرم افزار: Visual Studio

شرح مختصر:

فروش پروژه ربات به زبان ++C و استفاده از OpenGL

در این پروژه با استفاده از دکمه هاى کنترلى مى توان ربات را در محل به حرکت در آورد. همینطور این پروژه تشخیص برخورد (Collision Detection) دارد بدین صورت که با برخورد به دیوارهاى قرمز رنگ ربات مى ایستد.

عکس خروجی برنامه

عکس 1


عکس 2

 

برای خرید این پروژه با شماره 09360703858

یا آدرس ایمیل nn4e@aol.com در تماس باشید.


 
فروش پروژه درخت به زبان ++C و استفاده از OpenGL
ساعت ٢:٤٩ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۳/٦/٤  کلمات کلیدی: پروژه opengl ، پروژه درخت opengl ، پروژه گرافیک کامپیوتری ، پروژه انیمیشن opengl

کد: 1198

عنوان پروژه: فروش پروژه درخت به زبان ++C و استفاده از OpenGL

قالب بندی: ++C

دسته: کامپیوتر - OpenGL

قیمت: 25.000 تومان

قابلیت اجرا در نرم افزار: Visual Studio

شرح مختصر:

فروش پروژه درخت به زبان ++C و استفاده از OpenGL

در این پروژه با حرکت ماوس به سمت چپ برگ درختان رشد مى کند و با حرکت به سمت راست برگ درختان پژمرده مى شود. همچنین با دکمه هاى کنترلى مى توان در محیط حرکت کرد (استفاده از دوربین).

عکس خروجی برنامه

 

برای خرید این پروژه با شماره 09360703858

یا آدرس ایمیل nn4e@aol.com در تماس باشید.


 
فروش پروژه شبیه سازى رنگ آمیزى گراف با نرم افزار ++OMNet
ساعت ٢:٤۸ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۳/٦/٤  کلمات کلیدی: پروژه omnet ، پروژه رنگ آمیزى گراف omnet ، پروژه شبیه سازى omnet ، نرم افزار omnet

کد: 1197

عنوان پروژه: فروش پروژه شبیه سازى رنگ آمیزى گراف با نرم افزار ++OMNet

قالب بندی: cc - h - ned - exp - lib - obj - idb - gp - awb - exe

دسته: کامپیوتر - ++OMNet

قیمت: 30.000 تومان

قابلیت اجرا در نرم افزار: ++OMNet

شرح مختصر:

فروش پروژه شبیه سازى رنگ آمیزى گراف با نرم افزار ++OMNet

عکس خروجی برنامه

عکس 1


عکس 2

 

برای خرید این پروژه با شماره 09360703858

یا آدرس ایمیل nn4e@aol.com در تماس باشید.


 
فروش پروژه رمزنگاری تصویر با نرم افزار MATLAB
ساعت ٢:٤٧ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۳/٦/٤  کلمات کلیدی: پروژه matlab ، پروژه پردازش موازى matlab ، پروژه پردازش تصویر matlab ، پروژه رمزنگارى تصویر matlab

کد: 1196

عنوان پروژه: فروش پروژه رمزنگاری تصویر با نرم افزار MATLAB

قالب بندی: m

دسته: کامپیوتر - MATLAB

قیمت: 35.000 تومان

قابلیت اجرا در نرم افزار: MATLAB

شرح مختصر:

فروش پروژه رمزنگاری تصویر با نرم افزار MATLAB

Visual Image Cryptography

عکس خروجی برنامه

عکس 1


عکس 2


عکس 3


عکس 4

 

برای خرید این پروژه با شماره 09360703858

یا آدرس ایمیل nn4e@aol.com در تماس باشید.


 
فروش پروژه بازیابی صدا و حدف نویز صدا با نرم افزار MATLAB
ساعت ٢:٤٦ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۳/٦/٤  کلمات کلیدی: پروژه matlab ، پروژه پردازش صدا matlab ، پروژه حذف نویز صدا matlab ، پروژه بازیابى صدا matlab

کد: 1195

عنوان پروژه: فروش پروژه بازیابی صدا و حدف نویز صدا با نرم افزار MATLAB

قالب بندی: m

دسته: کامپیوتر - MATLAB

قیمت: 35.000 تومان

قابلیت اجرا در نرم افزار: MATLAB

شرح مختصر:

فروش پروژه بازیابی صدا و حدف نویز صدا با نرم افزار MATLAB

Speech Recovery and Remove Noise

عکس خروجی برنامه

 

برای خرید این پروژه با شماره 09360703858

یا آدرس ایمیل nn4e@aol.com در تماس باشید.


 
فروش پروژه شبیه سازی پاندول با نرم افزار MATLAB
ساعت ۱٠:۳۱ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۳/٥/٩  کلمات کلیدی: پروژه matlab ، پروژه پاندول matlab ، پروژه شبیه سازى پاندول matlb ، پروژه مکاترونیک matlab

کد: 1194

عنوان پروژه: فروش پروژه شبیه سازی پاندول با نرم افزار MATLAB

قالب بندی: m

دسته: کامپیوتر - MATLAB

قیمت: 25.000 تومان

قابلیت اجرا در نرم افزار: MATLAB

شرح مختصر:

فروش پروژه شبیه سازی پاندول با نرم افزار MATLAB

عکس خروجی برنامه

 

برای خرید این پروژه با شماره 09360703858

یا آدرس ایمیل nn4e@aol.com در تماس باشید.


 
فروش پروژه تشخیص عنبیه چشم با تبدیل هاف (Hough Transform) با نرم افزار MATLAB
ساعت ۱٠:۳٠ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۳/٥/٩  کلمات کلیدی: پروژه matlab ، پروژه تشخیص عنبیه چشم matlab ، پروژه تشخیص چشم تبدیل هاف matlab ، پروژه تبدیل هاف matlab

کد: 1193

عنوان پروژه: فروش پروژه تشخیص عنبیه چشم با تبدیل هاف (Hough Transform) با نرم افزار MATLAB

قالب بندی: m

دسته: کامپیوتر - MATLAB

قیمت: 25.000 تومان

قابلیت اجرا در نرم افزار: MATLAB

شرح مختصر:

فروش پروژه تشخیص عنبیه چشم با تبدیل هاف (Hough Transform) با نرم افزار MATLAB

عکس خروجی برنامه

عکس 1


عکس 2


عکس 3


عکس 4

 

برای خرید این پروژه با شماره 09360703858

یا آدرس ایمیل nn4e@aol.com در تماس باشید.


 
فروش پروژه پنهان سازی متن در تصویر به روش DWT با نرم افزار MATLAB
ساعت ۱٠:٢٩ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۳/٥/٩  کلمات کلیدی: پروژه matlab ، پروژه پنهان سازى متن در تصویر matlab ، پروژه پنهان سازى متن در تصویر dwt ، پروژه dwt متلب

کد: 1192

عنوان پروژه: فروش پروژه پنهان سازی متن در تصویر به روش DWT با نرم افزار MATLAB

قالب بندی: m

دسته: کامپیوتر - MATLAB

قیمت: 25.000 تومان

قابلیت اجرا در نرم افزار: MATLAB

شرح مختصر:

فروش پروژه پنهان سازی متن در تصویر به روش DWT با نرم افزار MATLAB

در این پروژه پنهان سازی متن در تصویر (image watermarking) به روش تبدیل موجک گسسته (Discrete Wavelet Transform) یا DWT صورت گرفته است.

عکس خروجی برنامه

عکس 1


عکس 2

 

برای خرید این پروژه با شماره 09360703858

یا آدرس ایمیل nn4e@aol.com در تماس باشید.


 
فروش پروژه کوانتیزاسیون عکس JPEG به روش DCT با نرم افزار MATLAB
ساعت ۱٠:٢٧ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۳/٥/٩  کلمات کلیدی: پروژه matlab ، پروژه کوانتیزاسیون عکس jpeg ، پروژه کوانتیزاسیون تصویر روش dct ، پروژه dct متلب

کد: 1191

عنوان پروژه: فروش پروژه کوانتیزاسیون عکس JPEG به روش DCT با نرم افزار MATLAB

قالب بندی: m

دسته: کامپیوتر - MATLAB

قیمت: 25.000 تومان

قابلیت اجرا در نرم افزار: MATLAB

شرح مختصر:

فروش پروژه کوانتیزاسیون عکس JPEG به روش DCT با نرم افزار MATLAB

در این پروژه از ماتریس 8x8 برای کوانتیزاسیون عکس JPEG به روش DCT یا Discrete Cosine Transform استفاده شده است.

عکس خروجی برنامه

عکس 1


عکس 2


عکس 3

 

برای خرید این پروژه با شماره 09360703858

یا آدرس ایمیل nn4e@aol.com در تماس باشید.


 
فروش پروژه شبیه سازى مسیریابى با استفاده از جدول مسیریابى ایستا با نرم افزار ++O
ساعت ۱٠:٢٦ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۳/٥/٩  کلمات کلیدی: پروژه omnet ، پروژه مسیریابى omnet ، پروژه شبیه سازى omnet ، پروژه جدول مسیریابى ایستا omnet

کد: 1190

عنوان پروژه: فروش پروژه شبیه سازى مسیریابى با استفاده از جدول مسیریابى ایستا با نرم افزار ++OMNet

قالب بندی: cc - h - ned - exp - lib - obj - idb - gp - awb - exe

دسته: کامپیوتر - ++OMNet

قیمت: 40.000 تومان

قابلیت اجرا در نرم افزار: ++OMNet

شرح مختصر:

فروش پروژه شبیه سازى مسیریابى با استفاده از جدول مسیریابى ایستا با نرم افزار ++OMNet

عکس خروجی برنامه

عکس 1


عکس 2

 

برای خرید این پروژه با شماره 09360703858

یا آدرس ایمیل nn4e@aol.com در تماس باشید.


 
فروش پروژه شبیه سازى درگاشت (Entropy) بر پایه مسیریابى با نرم افزار ++OMNet
ساعت ۱٠:٢٤ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۳/٥/٩  کلمات کلیدی: پروژه omnet ، پروژه درگاشت omnet ، پروژه entropy با omnet ، پروژه درگاشت با مسیریابى omnet

کد: 1189

عنوان پروژه: فروش پروژه شبیه سازى درگاشت (Entropy) بر پایه مسیریابى با نرم افزار ++OMNet

قالب بندی: cc - h - ned - exp - lib - obj - idb - gp - awb - exe

دسته: کامپیوتر - ++OMNet

قیمت: 80.000 تومان

قابلیت اجرا در نرم افزار: ++OMNet

شرح مختصر:

فروش پروژه شبیه سازى درگاشت (Entropy) بر پایه مسیریابى با نرم افزار ++OMNet

عکس خروجی برنامه

عکس 1


عکس 2


عکس 3


عکس 4

 

برای خرید این پروژه با شماره 09360703858

یا آدرس ایمیل nn4e@aol.com در تماس باشید.


 
فروش پروژه شبیه سازى ALOHAnet با نرم افزار ++OMNet
ساعت ۱٠:٢۱ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۳/٥/٩  کلمات کلیدی: پروژه omnet ، پروژه alohanet ، پروژه نرم افزار omnet ، شبیه ساز شبکه omnet

کد: 1188

عنوان پروژه: فروش پروژه شبیه سازى ALOHAnet با نرم افزار ++OMNet

قالب بندی: cc - h - ned - exp - lib - obj - idb - gp - awb - exe

دسته: کامپیوتر - ++OMNet

قیمت: 50.000 تومان

قابلیت اجرا در نرم افزار: ++OMNet

شرح مختصر:

فروش پروژه شبیه سازى ALOHAnet با نرم افزار ++OMNet

عکس خروجی برنامه

عکس 1عکس 2


عکس 3


عکس 4


عکس 5


عکس 6

 

برای خرید این پروژه با شماره 09360703858

یا آدرس ایمیل nn4e@aol.com در تماس باشید.


 
فروش پروژه ماشین به زبان ++C و استفاده از OpenGL و MFC
ساعت ۱۱:٠٢ ‎ق.ظ روز ۱۳٩۳/٤/۱٤  کلمات کلیدی: پروژه opengl ، پروژه ماشین opengl ، پروژه گرافیک کامپیوتری ، پروژه mfc

کد: 1187

عنوان پروژه: فروش پروژه ماشین به زبان ++C و استفاده از OpenGL و MFC

قالب بندی: ++C

دسته: کامپیوتر - OpenGL

قیمت: 25.000 تومان

قابلیت اجرا در نرم افزار: Visual Studio

شرح مختصر:

فروش پروژه ماشین به زبان ++C و استفاده از OpenGL و MFC

عکس خروجی برنامه

عکس 1عکس 2

 

برای خرید این پروژه با شماره 09360703858

یا آدرس ایمیل nn4e@aol.com در تماس باشید.


 
فروش پروژه هواپیما به زبان ++C و استفاده از OpenGL و MFC
ساعت ۱۱:٠۱ ‎ق.ظ روز ۱۳٩۳/٤/۱٤  کلمات کلیدی: پروژه opengl ، پروژه گرافیک کامپیوتری ، پروژه هواپیما opengl ، پروژه mfc

کد: 1186

عنوان پروژه: فروش پروژه هواپیما به زبان ++C و استفاده از OpenGL و MFC

قالب بندی: ++C

دسته: کامپیوتر - OpenGL

قیمت: 20.000 تومان

قابلیت اجرا در نرم افزار: Visual Studio

شرح مختصر:

فروش پروژه هواپیما به زبان ++C و استفاده از OpenGL و MFC

عکس خروجی برنامه

عکس 1


عکس 2

 

برای خرید این پروژه با شماره 09360703858

یا آدرس ایمیل nn4e@aol.com در تماس باشید.


 
فروش پروژه هواپیما به زبان ++C و استفاده از OpenGL و MFC
ساعت ۱٠:٥٧ ‎ق.ظ روز ۱۳٩۳/٤/۱٤  کلمات کلیدی: پروژه opengl ، پروژه mfc ، پروژه گرافیک کامپیوتری ، پروژه هواپیما opengl

کد: 1185

عنوان پروژه: فروش پروژه هواپیما به زبان ++C و استفاده از OpenGL و MFC

قالب بندی: ++C

دسته: کامپیوتر - OpenGL

قیمت: 20.000 تومان

قابلیت اجرا در نرم افزار: Visual Studio

شرح مختصر:

فروش پروژه هواپیما به زبان ++C و استفاده از OpenGL و MFC

عکس خروجی برنامه

 

برای خرید این پروژه با شماره 09360703858

یا آدرس ایمیل nn4e@aol.com در تماس باشید.


 
فروش پروژه فواره به زبان ++C و استفاده از OpenGL و MFC
ساعت ۱٠:٤٥ ‎ق.ظ روز ۱۳٩۳/٤/۱٤  کلمات کلیدی: پروژه گرافیک کامپیوتری ، پروژه opengl ، پروژه mfc ، پروژه فواره opengl

د: 1184

عنوان پروژه: فروش پروژه فواره به زبان ++C و استفاده از OpenGL و MFC

قالب بندی: ++C

دسته: کامپیوتر - OpenGL

قیمت: 20.000 تومان

قابلیت اجرا در نرم افزار: Visual Studio

شرح مختصر:

فروش پروژه فواره به زبان ++C و استفاده از OpenGL و MFC

عکس خروجی برنامه

 

برای خرید این پروژه با شماره 09360703858

یا آدرس ایمیل nn4e@aol.com در تماس باشید.


 
فروش پروژه شبیه سازى خوشه بندى در شبکه سنسورى بیسیم با نرم افزار ++OMNet
ساعت ۱٠:۳۱ ‎ق.ظ روز ۱۳٩۳/٤/۱٤  کلمات کلیدی: پروژه omnet ، پروژه خوشه بندى omnet ، پروژه شبکه سنسورى بیسیم omnet ، پروژه شبکه حسگر بیسیم omnet

کد: 1183

عنوان پروژه: فروش پروژه شبیه سازى خوشه بندى در شبکه سنسورى بیسیم با نرم افزار ++OMNet

قالب بندی: cc - h - ned - exp - lib - obj - idb - gp - awb - exe

دسته: کامپیوتر - ++OMNet

قیمت: 50.000 تومان

قابلیت اجرا در نرم افزار: ++OMNet

شرح مختصر:

فروش پروژه شبیه سازى خوشه بندى در شبکه سنسورى بیسیم با نرم افزار ++OMNet

عکس خروجی برنامه

عکس 1


عکس 2

 

برای خرید این پروژه با شماره 09360703858

یا آدرس ایمیل nn4e@aol.com در تماس باشید.


 
فروش پروژه شبیه سازى کشف توپولوژى با نرم افزار ++OMNet
ساعت ۱٠:٢٩ ‎ق.ظ روز ۱۳٩۳/٤/۱٤  کلمات کلیدی: پروژه omnet ، پروژه کشف توپولوژى omnet ، نرم افزار omnet ، شبیه ساز شبکه omnet

کد: 1182

عنوان پروژه: فروش پروژه شبیه سازى کشف توپولوژى با نرم افزار ++OMNet

قالب بندی: cc - h - ned - exp - lib - obj - idb - gp - awb - exe

دسته: کامپیوتر - ++OMNet

قیمت: 35.000 تومان

قابلیت اجرا در نرم افزار: ++OMNet

شرح مختصر:

فروش پروژه شبیه سازى کشف توپولوژى با نرم افزار ++OMNet

عکس خروجی برنامه

عکس 1


عکس 2


عکس 3

 

برای خرید این پروژه با شماره 09360703858

یا آدرس ایمیل nn4e@aol.com در تماس باشید.


 
فروش پروژه شبیه سازى الگوریتم TopDisk‌ براى شبکه سنسورى با نرم افزار ++OMNet
ساعت ۱٠:٢٦ ‎ق.ظ روز ۱۳٩۳/٤/۱٤  کلمات کلیدی: پروژه omnet ، پروژه الگوریتم topdisk ، پروژه شبکه سنسورى بیسیم omnet ، پروژه شبکه حسگر بیسیم omnet

کد: 1181

عنوان پروژه: فروش پروژه شبیه سازى الگوریتم TopDisk‌ براى شبکه سنسورى با نرم افزار ++OMNet

قالب بندی: cc - h - ned - exp - lib - obj - idb - gp - awb - exe

دسته: کامپیوتر - ++OMNet

قیمت: 50.000 تومان

قابلیت اجرا در نرم افزار: ++OMNet

شرح مختصر:

فروش پروژه شبیه سازى الگوریتم TopDisk‌ براى شبکه سنسورى با نرم افزار ++OMNet

عکس خروجی برنامه

عکس 1


عکس 2

 

برای خرید این پروژه با شماره 09360703858

یا آدرس ایمیل nn4e@aol.com در تماس باشید.


 
فروش پروژه شبیه سازى الگوریتم TopDisk‌ براى شبکه سنسورى با نرم افزار ++OMNet
ساعت ۱٠:٢٦ ‎ق.ظ روز ۱۳٩۳/٤/۱٤  کلمات کلیدی: پروژه omnet

کد: 1181

عنوان پروژه: فروش پروژه شبیه سازى الگوریتم TopDisk‌ براى شبکه سنسورى با نرم افزار ++OMNet

قالب بندی: cc - h - ned - exp - lib - obj - idb - gp - awb - exe

دسته: کامپیوتر - ++OMNet

قیمت: 50.000 تومان

قابلیت اجرا در نرم افزار: ++OMNet

شرح مختصر:

فروش پروژه شبیه سازى الگوریتم TopDisk‌ براى شبکه سنسورى با نرم افزار ++OMNet

عکس خروجی برنامه

عکس 1


عکس 2

 

برای خرید این پروژه با شماره 09360703858

یا آدرس ایمیل nn4e@aol.com در تماس باشید.


 
فروش پروژه شبیه سازى FDDI MAC با نرم افزار ++OMNet
ساعت ۱٠:٢٤ ‎ق.ظ روز ۱۳٩۳/٤/۱٤  کلمات کلیدی: پروژه omnet ، پروژه fddi mac ، نرم افزار omnet ، شبیه ساز شبکه omnet

کد: 1180

عنوان پروژه: فروش پروژه شبیه سازى FDDI MAC با نرم افزار ++OMNet

قالب بندی: cc - h - ned - exp - lib - obj - idb - gp - awb - exe

دسته: کامپیوتر - ++OMNet

قیمت: 50.000 تومان

قابلیت اجرا در نرم افزار: ++OMNet

شرح مختصر:

فروش پروژه شبیه سازى FDDI MAC با نرم افزار ++OMNet

عکس خروجی برنامه

عکس 1


عکس 2

 

برای خرید این پروژه با شماره 09360703858

یا آدرس ایمیل nn4e@aol.com در تماس باشید.


 
فروش پروژه شبیه سازى FDDI MAC با نرم افزار ++OMNet
ساعت ۱۱:٠٥ ‎ق.ظ روز ۱۳٩۳/۳/۱٠  کلمات کلیدی: پروژه omnet

کد: 1180

عنوان پروژه: فروش پروژه شبیه سازى FDDI MAC با نرم افزار ++OMNet

قالب بندی: cc - h - ned - exp - lib - obj - idb - gp - awb - exe

دسته: کامپیوتر - ++OMNet

قیمت: 50.000 تومان

قابلیت اجرا در نرم افزار: ++OMNet

شرح مختصر:

فروش پروژه شبیه سازى FDDI MAC با نرم افزار ++OMNet

عکس خروجی برنامه

عکس 1


عکس 2

 

برای خرید این پروژه با شماره 09360703858

یا آدرس ایمیل nn4e@aol.com در تماس باشید.


 
فروش پروژه شبیه سازى HTTPNet و TelnetNet با نرم افزار ++OMNet
ساعت ٢:۱٠ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۳/٢/٧  کلمات کلیدی: پروژه omnet ، پروژه httpnet با omnet ، پروژه telnetnet با omnet ، نرم افزار omnet

کد: 1179

عنوان پروژه: فروش پروژه شبیه سازى HTTPNet و TelnetNet با نرم افزار ++OMNet

قالب بندی: cc - h - ned - exp - lib - obj - idb - gp - awb - exe

دسته: کامپیوتر - ++OMNet

قیمت: 80.000 تومان

قابلیت اجرا در نرم افزار: ++OMNet

شرح مختصر:

فروش پروژه شبیه سازى HTTPNet و TelnetNet با نرم افزار ++OMNet

در این پروژه نحوه پیاده سازى سوکت شبیه سازى شده است. این پروژه، دو شبیه سازى را شامل مى شود:

1) مدل HTTPNet به عنوان یک شبکه جایى که چندین کلاینت درخواست HTTP به وب سرور ارسال مى کنند که به دو حالت برمى خورد: یا جواب مناسبى دریافت مى کند یا خطاى 404 یعنى پیدا نشدن صفحه را نشان مى دهد. در زمان اجرا کافیست در مرورگر عبارت http://localhost:4242 را بنویسید تا بتوانید درخواست هاى HTTP را به شبکه شبیه سازى شده ارسال کنید.

2) TelnetNet که شبیه HTTPNet است اما کلاینت ها جلسات Telnet را در وب سرور نگهدارى مى کنند. با استفاده از پورت 4242 و فشردن کلید در شبکه شبیه سازى شده، مى توانید درخواست را به وب سرور ارسال کنید.

عکس خروجی برنامه

عکس 1


عکس 2

 

برای خرید این پروژه با شماره 09360703858

یا آدرس ایمیل nn4e@aol.com در تماس باشید.


 
فروش پروژه شبیه سازى صف بندى شبکه با نرم افزار ++OMNet
ساعت ٢:٠٩ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۳/٢/٧  کلمات کلیدی: پروژه omnet ، پروژه صف بندى شبکه omnet ، پروژه شبیه سازى omnet ، پروژه صف شبکه omnet

کد: 1178

عنوان پروژه: فروش پروژه شبیه سازى صف بندى شبکه با نرم افزار ++OMNet

قالب بندی: cc - h - ned - exp - lib - obj - idb - gp - awb - exe

دسته: کامپیوتر - ++OMNet

قیمت: 50.000 تومان

قابلیت اجرا در نرم افزار: ++OMNet

شرح مختصر:

فروش پروژه شبیه سازى صف بندى شبکه با نرم افزار ++OMNet

عکس خروجی برنامه

عکس 1


عکس 2

 

برای خرید این پروژه با شماره 09360703858

یا آدرس ایمیل nn4e@aol.com در تماس باشید.


 
فروش پروژه شبیه سازى FIFO با نرم افزار ++OMNet
ساعت ٢:٠٦ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۳/٢/٧  کلمات کلیدی: پروژه صف fifo ، پروژه fifo با omnet ، پروژه omnet ، پروژه شبیه سازى omnet

کد: 1177

عنوان پروژه: فروش پروژه شبیه سازى FIFO با نرم افزار ++OMNet

قالب بندی: cc - h - ned - exp - lib - obj - idb - gp - awb - exe

دسته: کامپیوتر - ++OMNet

قیمت: 50.000 تومان

قابلیت اجرا در نرم افزار: ++OMNet

شرح مختصر:

فروش پروژه شبیه سازى FIFO با نرم افزار ++OMNet

عکس خروجی برنامه

عکس 1


عکس 2


عکس 3


عکس 4


عکس 5


عکس 6

 

برای خرید این پروژه با شماره 09360703858

یا آدرس ایمیل nn4e@aol.com در تماس باشید.


 
فروش پروژه شبیه سازى مسیریابى در شبکه با الگوریتم Centroid با نرم افزار ++OMNet
ساعت ٢:٠٤ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۳/٢/٧  کلمات کلیدی: پروژه omnet ، پروژه مسیریابى شبکه omnet ، پروژه الگوریتم centroid ، الگوریتم centroid با omnet

کد: 1176

عنوان پروژه: فروش پروژه شبیه سازى مسیریابى در شبکه با الگوریتم Centroid با نرم افزار ++OMNet

قالب بندی: cc - h - ned - exp - lib - obj - idb - gp - awb - exe

دسته: کامپیوتر - ++OMNet

قیمت: 60.000 تومان

قابلیت اجرا در نرم افزار: ++OMNet

شرح مختصر:

فروش پروژه شبیه سازى مسیریابى در شبکه با الگوریتم Centroid با نرم افزار ++OMNet

الگوریتم Centroid یا مرکزوار یا گرانیگاه در این پروژه به عنوان مسیریابى شبکه استفاده شده است.

عکس خروجی برنامه

عکس 1


عکس 2


عکس 3

 

برای خرید این پروژه با شماره 09360703858

یا آدرس ایمیل nn4e@aol.com در تماس باشید.


 
فروش پروژه انیمیشن زمین و ماه و خورشید به زبان #C و کتابخانه های DirectX
ساعت ٢:٠٢ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۳/٢/٧  کلمات کلیدی: پروژه گرافیک کامپیوتری ، پروژه directx ، پروژه انیمیشن منظومه شمسى directx ، پروژه منظومه شمسى #c

کد: 1175

عنوان پروژه: فروش پروژه انیمیشن زمین و ماه و خورشید به زبان #C و کتابخانه های DirectX

قالب بندی: #C

دسته: کامپیوتر - DirectX

قیمت: 25.000 تومان

قابلیت اجرا در نرم افزار: Visual Studio

شرح مختصر:

فروش پروژه انیمیشن زمین و ماه و خورشید به زبان #C و کتابخانه های DirectX

عکس خروجی برنامه

 

برای خرید این پروژه با شماره 09360703858

یا آدرس ایمیل nn4e@aol.com در تماس باشید.


 
فروش پروژه آب به زبان ++C و کتابخانه های DirectX
ساعت ۱۱:٥٧ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۳/۱/٢۳  کلمات کلیدی: پروژه directx ، پروژه آب directx ، پروژه گرافیک کامپیوتری ، پروژه حرکت آب directx

کد: 1174

عنوان پروژه: فروش پروژه آب به زبان ++C و کتابخانه های DirectX

قالب بندی: ++C

دسته: کامپیوتر - DirectX

قیمت: 25.000 تومان

قابلیت اجرا در نرم افزار: Visual Studio

شرح مختصر:

فروش پروژه آب به زبان ++C و کتابخانه های DirectX

عکس خروجی برنامه

عکس 1


عکس 2

 

برای خرید این پروژه با شماره 09360703858

یا آدرس ایمیل nn4e@aol.com در تماس باشید.


 
← صفحه بعد